Hem

Nematodlaboratoriet - med jorden i fokus

Kunskapscentrum för nematoder i Sverige


DIAGNOS - RÅDGIVNING - FORSKNING


Välkommen till Nematodlaboratoriet!

Nematoder eller rundmaskar är jordklotets mest spridda och mest talrika flercelliga djur. Våra nematologer arbetar med aktuella frågor och problemställningar knutna till växtparasitära nematoder.

 

Forskning och utveckling bedrivs inom flera nematologiska inriktningar bl a påverkan på skörd, utveckling av grödspecifika skadetrösklar och sanering med mellangrödor. Vi använder oss av olika verktyg som fältförsök, biotester och molekylära metoder. Laboratoriet är välutrustad med både mikroskop för morfologiska bestämningar och med utrustning för RT-PCR och ELISA. Våra nematodspecialister utför undersökningar av jord- och växtprov på uppdrag från odlare, företag, organisationer och myndigheter. Vi utvecklar oss ständigt och tar fram nya analyser och rådgivning för nematoder, svamp och virus i samarbete med externa forskare och växtpatologer. Detta borgar för hög kvalite och god fält relevans i våra metoder. Vi utför pH bestämningar i jord och specialanalyser av lermineral.

 

Nematoder är en av de största skadegörarna inom växtodlingen. Det kan till exempel handla om skador i betor, morötter, potatis och spannmål orsakade av cyst-, rotgall- eller frilevande nematoder. Under senare år har de frilevande nematoderna hamnat allt mer i fokus. Betydelsen av dessa är med säkerhet ett större problem än vad vi hittills trott. Idag pågår därför forskningsprojekt för att bland annat undersöka hur nematoderna påverkar sockerbetor och morötter.


Välkommen att lämna i prov till oss! Vi extraherar nematoder från jord och identifierar släkten och arter efter önskemål. Det finns två extraheringsmetoder från jord, en för cystnematoder och en för frilevande. Med cystmetoden går det inte att extrahera frilevande nematoder så det är viktigt att du anger vilken/vilka nematoder du vill ha analyserat. Har du frågor, ring så hjälper vi dig!