Faktablad

BioMark - fokus på god jordhälsa

Kunskapscentrum för nematoder i Sverige


FORSKNING - RÅDGIVNING - ANALYSERNematoder som växtskadegörare

av Stig Andersson

Pris: 250 kr inkl. moms 6%. Porto och administrationsavgift tillkommer med 175 kr. Totalt 425 kr.

Sätt in pengar på BG: 657-9965 eller swish till 123 520 15 53. Märk betalningen med Bok KST3800.


Beställningsformulär


Boken är på 214 sidor och rikt illustrerad med fantastiska bilder av både nematoder och symptom på olika grödor. Den beskriver också hur man kan ta prov och vad man kan göra för att minska problemen med nematoder. Den vänder sig till alla som sysslar med odling, både hobby- och yrkesodlaren.