Information

Nematodlaboratoriet - med jorden i fokus

Kunskapscentrum för nematoder i Sverige


DIAGNOS - RÅDGIVNING - FORSKNING


Provtagning


Jordprov tas helst på hösten när nematodförekomsten i marken stabiliserat sig och för att vi på laboratoriet ska hinna med analysen i god tid inför planering av kommande säsongs odling.


Varje prov bör bestå av 40 stick som tas jämnt fördelat över fältet till 20-25 cm djup, enklast är om man har tillgång till ett jordborr. Det går också bra att ta ut en strimla från varje spadstick, ett prov ska väga minst 1,5 kilo. Vill du förutom nematodprov även få analyserat jordburna svampar behövs ytterligare 3-4 liter jord.


På jämna fält räcker det oftast med ett prov, har växtföljden inte varit densamma på fältet eller om man har misstänkta symtom på delar av fältet, kan det vara lämpligt att ta ut flera prov.


OBS! Skriv ut en eller flera beställningssedlar och bifoga provet. Vill du ha flera analyser på samma prov skriv ut flera beställningssedlar och häfta ihop dem


Prov kan skickas med post eller lämnas direkt till oss på Växtskyddsvägen 3 i Alnarp.


Inlämningsställen på Hushållningssällskapet Skåne:

Borgeby: Göran Bladh, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Helgegården, Katarina Weber, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Sandby gård, Andreas Lönnborn Johansson, Sandby gård, 276 37 Borrby.