Analyser

BioMark - fokus på god jordhälsa

Kunskapscentrum för nematoder i Sverige


FORSKNING - RÅDGIVNING - ANALYSER


Välkommen till BioMark!


På BioMark arbetar vi med forskning och utveckling kring analyser och kontroll av jordburna nematoder och svampar. Till oss kan du lämna in jord och växtmaterial för analys och diagnos av skadegörare. Vi lämnar provsvar och rådgivning på svenska.


Vi samarbetar med laboratorium i Europa och växtpatologer och rådgivare i Sverige för att ge dig de bästa råden för din växtodling.

Genom att lämna prov till BioMark stödjer du forskning och utveckling kring jordbruna sjukdomar och nematoder i Sverige.


Mycket välkommen att kontakta oss!


Beställningssedel hittar du till höger.  Skriv ut, fyll i och bifoga provmaterialet.


Priser

Cystnematoder täthetsbestämning inkl art bestämning 1050 kr/prov. 

Adm avgift 250 kr tillkommer på varje beställning.

Välkommen att kontakta oss för prisuppgifter på övriga nematoder.


  • Analys av betcystnematoder, potatiscystnematoder och havrecystnematoder
  • Analys av frilevande nematoder och rotgallnematoder (endast till släkte). 
  • Klumprotsjuka
  • Rotbrand

Våra inlämningsställen:


Postadress  fr o med 1 september 2019:

Borgeby slottsväg 11, 237 91 Bjärred


Inlämningsställen på Hushållningssällskapet Skåne:

Borgeby: Göran Bladh, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred

Helgegården: Fredrik Persson, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad

Sandby gård: Fredrik Persson, Sandby gård, 276 37 Borrby.


Kontakt


BioMark 010-476 20 85


Åsa Olsson Nyström

BioMark, forskning och rådgivning, biologisk markkartering 0708-16 12 83


Fredrik Hansson

HS Odlarservice, markkartering och jordprovtagning 0708 16 10 56


Tua Holmgren

HS Odlarservice, jordprovtagning och inlämning av prov 010-476 20 83