Hem

BioMark - fokus på god jordhälsa

Biologisk markkartering


ANALYSER


Välkommen till BioMark!

 

Nematoder är en av de största skadegörarna inom växtodlingen. Det kan handla om skador i betor, morötter, potatis och spannmål orsakade av cyst-, rotgall- eller frilevande nematoder.


Under senare år har de frilevande nematoderna hamnat allt mer i fokus. Betydelsen av dessa är med säkerhet ett större problem än vad vi hittills trott. 2020 februari

Välkommen till ett nytt år med BioMark!


Till dig som är medlem och/eller kund på Hushållningssällskapet Skåne


Information om personuppgiftsbehandling

Hushållningssällskapet värnar om våra medlemmar- och kunders integritet och vill därför informera om följande. Hushållningssällskapet Skåne är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dessa enligt svensk lag.

Uppgifterna behandlas i samband med hantering av ditt medlemskap eller i samband med köp av tjänster från oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig och/eller företaget som du är verksam inom. Dina personuppgifter om dina köp registreras också i syfte att kunna genomföra kund- och marknadsanalyser samt för att kunna ge dig erbjudanden och marknadsföra våra tjänster.


Dina personuppgifter behandlas automatiskt i Hushållningssällskapet Skånes IT-system.

Personuppgifterna sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter rörande dig som vi behandlar och för vilka ändamål. Du har vidare rätt att kontakta oss för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info-skane@hushallningssallskapet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Integritetspolicy för BioMark

Hantering av personuppgifter gör vi med syftet att kunna hantera beställningar av analyser, tjänster och rådgivning. De behandlingar som utförs är mottagande av beställningarna, registrering provet och kundens personuppgifter samt utskick av provsvar och annan kommunikation som krävs i samband med beställningen. Personuppgifterna används också för att genomföra, hantera och redovisa vår verksamhet enligt bokföringslagen.


De personuppgifter som hanteras är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt eventuell information som du själv väljer att lämna. När du gör en beställning till BioMark samtycker du till att vi sparar dessa uppgifter tills vidare. Uppgifterna kommer att användas i marknadsföringssyfte och vid utskick av nyhetsbrev. Om du av någon anledning skulle vilja att vi raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta.


Vi lämnar aldrig ut, delar eller säljer dina personliga uppgifter till någon annan, till tredje part och dina personuppgifter kan inte ses, användas eller hanteras av annan part.