Provtagning

BioMark - fokus på god jordhälsa

Biologisk markkartering


ANALYSER


Provtagning


Jordprov tas helst på hösten när nematodförekomsten i marken stabiliserat sig och för att vi på laboratoriet ska hinna med analysen i god tid inför planering av kommande säsongs odling.


Prov som ska hinna analyseras för betcystnematod i tid till fröbeställningen i januari måste vi ha senast 15 november.


Varje prov bör bestå av 30-40 stick som tas jämnt fördelat över fältet till 20-25 cm djup, enklast är om man har tillgång till ett jordborr. Det går också bra att ta ut en strimla från varje spadstick, ett prov ska väga minst 1,5 kilo. Vill du förutom nematodprov även få analyserat jordburna svampar behövs ytterligare 3-4 liter jord.


På jämna fält räcker det oftast med ett prov, har växtföljden inte varit densamma på fältet eller om man har misstänkta symtom på delar av fältet, kan det vara lämpligt att ta ut flera prov.


Packa provet väl, gärna i dubbla plastpåsar. Förvara det kallt och hantera det varsamt. Nematoder är känsliga både för värme och stötar. Beställningssedel ska bifogas provet.


Viktigt att du följer nedanstående punkter så att ditt prov kommer fram säkert till oss


  • Följesedeln måste ligga i en plastficka, utanför jorden.
  • Använda stabila/starka plastpåsar. Inte hushållpåsar av div. slag.
  • Att använda senast uppdaterade följesedeln.
  • När proverna ligger i en kartong måste vara volymen utfylld, inget tomrum.